ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์

          สามารถแบ่งของเขตตามการใช้งาน โดยดูวัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งาน และคุณลักษณะของเว็บไซต์ที่มีร่วมกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานมีเป้าหมายในการใช้งานไปในทางเดียวกัน มีการแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ออกตามวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานได้ 7 ประเภท

1.สร้างและประกาศตัวตน

          ใช้สำหรับให้ผู้เข้าใช้งานได้มีพื้นที่ในการสร้างตัวตรขึ้นมาบนเว็บไซต์ และสามารถจะเผยแพร่เรื่องราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ทโดยลักษณะของการเผยแพร่อาจเป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียนข้อความลงในบล็อกอีกทั้งยังเป็นเว็บที่เน้นการหาเพื่อนใหม่หรือการค้นหาเพื่อนเก่าที่ขาดการติดต่อ การสร้างประวัติของตนเอง เช่น facebook, google+, friendster, myspace, Hi5 เป็นต้น
          ส่วนการสร้างและประกาศตัวตนผ่านการเขียนบทความ มีลักษณะเป็นระบบการจัดการเนื้อหาให้ผู้ใช้สามารถสร้างบทความที่เรียกว่าโพสต์และทำการเผยแพร่บทความของตนเองผ่านเว็บผู้ให้บริการถูกกนำมาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ
  • Blog – มาจากคำว่า Weblog (web+log) ที่เป็นเสมือนบันทึกหรือรายละเอียดข้อมูลที่เก็บไว้ ผู้ที่ทำหน้าที่หลักเรียกว่า Blogger เขียนบันทึกเหตุการณ์ที่อยากห้คนอ่านได้รับรู้ หรือเป็นการเสนอมุมมองและแนวความคิดของตน ลักษณะเด่นคือจะมีการอัพเดทเนื้อหาประจำ ทั้งนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในเนื้อหาเหล่านั้นโดยเฉพาะ บทความที่เขียนขึ้นใหม่ จัดเรียงลำดับก่อนหลังตามวันเวลาที่ผู้เขียนบล๋อกโพสต์ลงไป
  • Micro Blog – มีลักษณะเด่นโดยการให้ผู้โพสต์ข้อความจำนวนสั้นๆผ่านเว็บผู้ให้บริการและสามารถกำหนดให้ส่งข้อความนั้นๆไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เช่น Twitter

2.สร้างและประกาศผลงาน

          เป็นสังคมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแสดงออกและนำเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดงงานได้จากทั่วมุมโลก จึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่เสมือนเป็นแกลเลอรี่ ที่ใช้จัดโชว์ผลงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ รูปภาพ เพลง อีกทั้งยังมีจุดประสงค์หลักเพื่อแชร์เนื้อหาระหว่างผู้ใช้เว็บที่ใช้ฝากหรือแบ่งปัน โดยใช้วิธีเดียวกันกับเว็บฝากภาพ แต่เว็บนี้เน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็นมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ชนิดนี้ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket, Slideshare เป็นต้น

3.ความชอบในสิ่งเดียวกัน

          เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทำหน้าท่เก็บในสิ่งที่ชอบไว้บนเครือข่าย เป็นการสร้างที่คั่นหนังสือออนไลน์ มีแนวคิดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจที่คั่นไว้ในเครื่องคนเดียวก็นำมาเก็บไว้ในเว็บไซต์ได้ เพื่อที่จะได้เป็นการแบ่งปันให้กับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ และนอกจากนี้ยังสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกับที่คั่นหนังสือออนไลน์ที่ผู้ใช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็นที่นิยม ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ชนิดนี้ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, Catchh, Reddit เป็นต้น

4.เวทีทำงานร่วมกัน

          เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ต้องการความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผู้ใช้ที่เป็นผู้มีความรู้ เพื่อให้ความรู้ที่ได้ออกมามีกำารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาในที่สุด ซึ่งหากลองมองจากแรงจูงใจที่เกิดขึ้นแล้ว คนที่เข้ามาในสังคมนี้มันจะเป็นคนที่มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่สิ่งทีตนเองรู้ และทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆในลักษณะเนื้อหา ทั้งวิชาการ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สินค้า หรือบริการ โดยส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ชนิดนี้ได้แก่ Wikipedia, Google earth, Google maps เป็นต้น

5.ประสบการณ์เสมือนจริง

          เป็นลักษณะเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นเว็บที่นิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไว้มากมาย มีลักษณะเป็นวิดีโอเกม ที่สามารถเล่นบนอินเทอร์เน็ท เกมออนไลน์นี้มีลักษณะเป็น 3 มิติที่ผู้ใช้นำเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผู้เล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆได้ เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึกสนุก เหมือนได้มีสังคมของผู้เล่นที่ชอบในแบบเดียวกัน อีกทั้งยังมีกราฟิกทีสวยงานดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เล่นรู้สึกบันเทิง เช่น Second life, C9, Yulgang, World of Warcraft เป็นต้น

6.เครือข่ายเพื่อประกอบอาชีพ

          เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการทำงาน โดยจะเป็นการนำประโยชน์จากเครือข่ายออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่ประวัติผลงานของตนเอง และสร้างเครือข่ายเข้ากับผู้อื่น นอกจากนี้้บริษัทที่ต้องการคนมาร่วมงานสามารถเข้ามาหาจากประวัติของผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคออนไลน์นี้ได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ชนิดนี้คือ Linkedin เป็นต้น

7.เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้

          เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องผู้ใช้เข้าด้วยกันเองโดยตรง จึงทำให้เกิดการสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้ทันที ซึ่งผู้ให้บริการสังคมออนไลน์ชนิดนี้ได้แก่ Skype และ BitTorrent เป็นต้น
Advertisements