กระแสของ social network ขณะนี้กำลังมาแรง อาทิ Facebook, hi5, Youtube, Blogger, Wikipedia (Wiki), Twitter เป็นต้น ซึ่งองค์กรชั้นนำต่างให้ความสนใจนำ social network เข้ามาใช้สร้างความแข็งเกร่งของ brand ให้มากขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

 

           แต่กระแสของ Facebook เหมือนจะมาแรงที่สุด HR จึงนำกระแสความดังของ social network มาประยุกต์ใช้กับงาน HR ให้เป็นประโยชน์ เช่น การใช้ social media เป็นเครื่องมือช่วยในเรื่องของการสรรหาบุคลากรในองค์กร (recruitment) การดึงดูดผู้สมัครเข้ามาร่วมงานในองค์กร การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร (branding) การสื่อสารข่าวสารภายในและภายนอกองค์กร (communication channel) และในเรื่องของการสำรวจอุณหภูมิพนักงานในองค์กรหน่วยงานของท่าน เป็นต้น

           โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen X และ Gen Y ที่มีความน่าสนใจอย่างมาก ดังนั้น ชาว HR จึงพลาดไม่ได้ ที่จะใช้สิ่งนี้เป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการสรรหา และคัดสรรบุคลากรเข้ามาในองค์กร เพราะท่านสามารถ post ข้อความต่าง ๆ ในการประกาศตำแหน่งงานในFacebook ของบริษัท รวมไปถึงให้พนักงานของเราช่วยกันกระจายข่าวสารไปในกลุ่ม network ช่วยโปรโมตภาพลักษณ์ของบริษัท และสามารถสรรหาคนได้หลากหลายมากขึ้น ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างมาก

           ดังนั้น หากพบ profile ของ candidate ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งงาน และเริ่มทำการพูดคุย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และมั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ competencies ที่เหมาะกับงาน ซึ่งเราได้สกรีนผู้สมัครได้ระดับหนึ่ง โดยอาจจะส่งไฟล์วิดีโอพรีเซนต์บุคลิกภาพของตัวเอง ด้วยช่องทางการอัพโหลดคลิปทาง YouTube หรือผ่านทาง Facebook ก่อนที่จะผ่านไปสู่กระบวนการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้ากัน (face to face)

 

ซึ่งปัญหาในองค์กร หรือหน่วยงานของท่านที่ตามมานั่นคือ มีพนักงานเล่นแต่ facebook จำนวนมาก พนักงานเสียงานเสียการ เหมือนอย่างเช่น MSN ที่ได้เข้ามามีบทบาทในรูปแบบของการสื่อสาร จนหลาย ๆ องค์กรมีนโยบายไปถึง IT ว่าให้บล็อกการเข้าโปรแกรมนี้ เพื่อลดปัญหาพนักงานในหน่วยงาน แต่นั่นก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

           ดังนั้น ท่านควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการปลูกจิตสำนึกในองค์กรให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และใช้ข้อมูลที่พนักงานโพสต์ลงในfacebook ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ท่านพัฒนาปรับปรุงระบบภายในองค์กร โดยใช้เหมือนข้อมูลที่เป็น employee satisfaction survey ประจำปี เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาภายในองค์กร แต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่าย และเห็นผลทันที

 

ที่มา : http://www.bscservice.com/2011/index.php/2010-12-18-17-26-59/166–facebook-

Advertisements